Japanese Candlesticks Analysis 16.04.2018 (USDCAD, AUDUSD)

16.04.2018

USDCAD, “US Dollar vs Canadian Dollar”

As we can see in the H4 chart, after reaching the support level, USDCAD has formed several Hammer and Inverted Hammer reversal patterns there. At the moment, it may be assumed that the price may complete its decline, reverse, and resume growing.

USDCAD
Risk Warning: the result of previous trading operations do not guarantee the same results in the future

 

AUDUSD, “Australian Dollar vs US Dollar”

As we can see in the H4 chart, AUDUSD has reached the resistance level and formed several Shooting Star, Hanging Man, and Engulfing reversal patterns there. At the moment, it may be assumed that these candlesticks indicate that the instrument may start a new decline.

AUDUSD
Risk Warning: the result of previous trading operations do not guarantee the same results in the future

 

RoboMarkets  Analytical Department

Uzmanību!

Prognozes, kas ir atrodamas šajā sadaļā, atspoguļo tikai autora personīgo viedokli un tās nevajadzētu uzskatīt par vadlīnijām tirdzniecības lēmumu pieņemšanai. RoboMarkets neuzņemas atbildību par tirgošanās rezultātiem balstītiem uz tirdzniecības viedokļiem, kas ir aprakstīti šajās analītiskajās recenzijās.

Prezentētie materiāli un iekļautā informācija ir paredzēta mūsu klientiem tikai informatīvos nolūkos, un tā nekādā veidā nav uztverama kā ieguldījumu padomu krājums Kipras Republikas Investīciju Firmu Likuma 144(I)/2007 ietvaros vai jebkādai citai personīgo padomu vai rekomendāciju formai, kas saistīta ar atsevišķiem darījumu vai finanšu instrumentu tipiem.

Uzdot jautājumu

Neatradāt meklēto informāciju? Uzdodiet jūsu jautājumus un saņemiet atbildes tiešsaistē!

Ieiet čatā
Vai ievadiet jūsu tālruņa numuru zemāk esošajā formā un mēs jums uzreiz pazvanīsim.
Atzvanīt
Uzdot jautājumu