The Yen got stabilized. Overview for 13.09.2017

13.09.2017

The USD/JPY pair completed the correction that had been taking place over the next previous days and right now is consolidating to find new targets.

The Japanese Yen is neutral on Wednesday. The current quote for the USD/JPY pair is 109.91.

The statistics published today showed that the PPI in Japan expanded up to 2.9% y/y after being 2.6% y/y in July and against the expected reading of 3.0% y/y. On MoM, the indicator hasn’t changed. The export prices decreased by 0.5% m/m (+8.6% y/y), the import ones – by 1.3% m/m (+12.5% y/y).

The most interesting component here is domestic prices for goods. In August, they expanded by 0.7% y/y. This indicator describes the consumer sentiment and helps to predict the inflation more precisely. So far, the Index is quite stable.

The BSI Manufacturing Index in Japan skyrocketed by 9.4% q/q in the third quarter after losing 2.9% q/q in the previous one. All reports were better than expected. From the point of view of the economic trend monitoring, the situation is very positive.

The demand for the Yen as a “safe haven” asset hasn’t returned yet, but the market is surely ready for it. Over the last three trading sessions, the USD/JPY pair has been corrected to the upside after reaching the “local bottom”. Now, when the pair is less oversold, the Yen is looking rather attractive.

 

RoboForex Analytical Department

 

Uzmanību!

Prognozes, kas ir atrodamas šajā sadaļā, atspoguļo tikai autora personīgo viedokli un tās nevajadzētu uzskatīt par vadlīnijām tirdzniecības lēmumu pieņemšanai. RoboMarkets neuzņemas atbildību par tirgošanās rezultātiem balstītiem uz tirdzniecības viedokļiem, kas ir aprakstīti šajās analītiskajās recenzijās.

Prezentētie materiāli un iekļautā informācija ir paredzēta mūsu klientiem tikai informatīvos nolūkos, un tā nekādā veidā nav uztverama kā ieguldījumu padomu krājums Kipras Republikas Investīciju Firmu Likuma 144(I)/2007 ietvaros vai jebkādai citai personīgo padomu vai rekomendāciju formai, kas saistīta ar atsevišķiem darījumu vai finanšu instrumentu tipiem.

Uzdot jautājumu

Neatradāt meklēto informāciju? Uzdodiet jūsu jautājumus un saņemiet atbildes tiešsaistē!

Ieiet čatā
Vai ievadiet jūsu tālruņa numuru zemāk esošajā formā un mēs jums uzreiz pazvanīsim.
Atzvanīt
Uzdot jautājumu