The Yen is under pressure from politics. Overview for 13.03.2018

13.03.2018

USDJPY is getting more expensive on Tuesday; the Yen is under pressure due to a political brawl.

Bears continue putting some significant pressure on the Yen on Tuesday afternoon. The current quote for the instrument is 107.09.

A political row broke out in Japan and it makes the Yen pretty vulnerable. So, the country’s Ministry of Finance admitted the fact of falsification of denationalization documents. This refers to amendment of documents involved into sale of several parcels of land to some private school. These deals were closed through some charity funds in order not to attract attention to the Cabinet of Ministers members, who took part in approval and sale. In addition to that, it was found out that some of the documents were destroyed.

The main problem for the Yen is that Shinzō Abe, the country’s Prime Minister, who is reported to be participants of this scandal along with his wife, has already made a statement that he wasn’t going to resign from his positive (it would be catastrophic for the Yen), but was very sorry about what had happened.

This political factor may influence the Yen behavior for several days, but later investors may switch to other catalysts unless this story continues.

 

RoboForex Analytical Department

 

Uzmanību!

Prognozes, kas ir atrodamas šajā sadaļā, atspoguļo tikai autora personīgo viedokli un tās nevajadzētu uzskatīt par vadlīnijām tirdzniecības lēmumu pieņemšanai. RoboMarkets neuzņemas atbildību par tirgošanās rezultātiem balstītiem uz tirdzniecības viedokļiem, kas ir aprakstīti šajās analītiskajās recenzijās.

Prezentētie materiāli un iekļautā informācija ir paredzēta mūsu klientiem tikai informatīvos nolūkos, un tā nekādā veidā nav uztverama kā ieguldījumu padomu krājums Kipras Republikas Investīciju Firmu Likuma 144(I)/2007 ietvaros vai jebkādai citai personīgo padomu vai rekomendāciju formai, kas saistīta ar atsevišķiem darījumu vai finanšu instrumentu tipiem.

Uzdot jautājumu

Neatradāt meklēto informāciju? Uzdodiet jūsu jautājumus un saņemiet atbildes tiešsaistē!

Ieiet čatā
Vai ievadiet jūsu tālruņa numuru zemāk esošajā formā un mēs jums uzreiz pazvanīsim.
Atzvanīt
Uzdot jautājumu