Peļņas Dalīšanās Bonuss - Programmas noteikumi

Programma ir pieejama tikai profesionāliem klientiem.

 1. Vispārīgie noteikumi
  1. Peļņas Dalīšanās bonuss ir papildus līdzekļu programma, kura var tikt saņemta, kad klients nogulda jebkādu naudas summu un var tikt izmantota "drawdown" laikā.
  2. Bonuss var tikt saņemts MetaTrader 4 un MetaTrader 5 Fix un Pro tipa kontos (ECN konti nepiedalās šajā programmā).
  3. Bonusu nevar saņemt konā, kurā jau ir aktīvi cita tipa ekstra līdzekļi.
  4. Bonusa līdzekļi ir pārskaitīti uz klienta kontu automātiski, kad viņš nogulda līdzekļus savā tirdzniecības kontā, ja klients ir izvēlējies "Peļņas dalīšanās bonusa" iespēju, kad viņš aizpildīja depozīta formu.
  5. Bonuss var tikt saņemts tikai, kad Klients nogulda līdzekļus savā kontā izmantojot automātisko depozīta sistēmu savā Privātajā Kabinetā. Citi līdzekļu noguldīšanas veidi nepiedalās programmā.
  6. Kopējais "Peļņas Daļas" bonusu apjoms vienā kontā (atkarīgs no bāzes valūtas) nevar pārsniegt 10 000 USD / 10 000 EUR / 7 800 GOLD. Maksimālais bonusu skaits vienā kontā ir 20.
  7. Kopājais "Peļņas Daļas" bonusu apjoms visos kontos (atkarīgs no bāzes valūtām) nevar pārsniegt 20 000 USD / 20 000 EUR / 15 600 GOLD. Maksimālais bonusu skaits visos kontos ir 100.
 2. Darbs ar Peļņas Dalīšanās bonusu
  1. Gadījumā, ja klientam viņa kontā ir aktīvs bonuss, visi konta līdzekļi ir sadalīti divās daļās: Klienta paša līdzekļi un ekstra līdzekļi.
  2. Klienta paša līdzekļu summa jebkurā laika brīdī tiek definēta kā konta Pašu kapitāla produkts pēc Klienta paša līdzekļiem.
  3. Ekstra līdzekļu daudzums tiek definēts kā konta Pašu kapitāla produkts pēc katra bonusa daļas.
  4. Attiecība starp šīm divām daļām tiek izmantota tālākiem aprēķiniem. Attiecība tiek pārrēķināta pēc katras bilances darbības (depozīta (ar vai bez bonusa) / izņemšanas) un katru reizi, kad Peļņas Dalīšanās bonuss ir atcelts vai programmas prasības tiek izpildītas.
   1. Kad Klients nogulda līdzekļus savā kontā, noguldītā summa tiek pieskaitīta Klienta paša līdzekļiem. Peļņas Dalīšanās bonusa apjoms rada jaunu daļu, kura tiks uzņemta kontā atsevišķi pirms bonuss tiek atcelts vai tiks izpildītas tirdzniecības apjoma prasības.
   2. Kad Klients izņem līdzekļus, izņemtā summa tiek atņemta no Klienta paša līdzekļiem.
   3. Pēc tam, kad Klients izpilda tirdniecības apjoma prasības, bonusa līdzekļu daudzums tiek pieskaitīts Klienta paša līdzekļiem.
  5. Gan Klienta paša līdzekļi, gan ekstra līdzekļi var tikt izmantoti tirdzniecībā bez ierobežojumiem un aizliegumiem. Tādā gadījumā ekstra līdzekļi var tikt izmantoti "drawdown" laikā, jebšu tie nektiks norakstīti no konta, ja konta pašu kapitāls ir zemāks kā ekstra līdzekļi, līdz Stop Out stājas spēkā.
  6. Peļņa, kuru Klients saņem tiek pārdalīta starp Klienta paša līdzekļiem un ekstra līdzekļiem viņa kontā balstoties uz pašreizējo attiecību.
  7. "Drawdown" gadījumā, Klienta paša līdzekļi un ekstra līdzekļi tiek lietoti balstoties uz pašreizējo attiecību.
  8. Detalizētu informāciju par konta līdzekļiem, to sadalījumu starp Klienta paša un ekstra līdzekļiem un līdzekļu pārdalīšanas vēsturi pēc katras bilances darbībības var atrast "Ekstra līdzekļi" lapā, jūsu Privātajā Kabinetā. Lai redzētu detalizētu informāciju, klikšķiniet "Vairāk".
  9. Izņemšanai pieejamo līdzekļu summa bez bonusa atcelšanas un summa, kura būs pieejama izņemšanai pēc atcelšanas ir aprēķināta automātiski un tiek uzrādīta jūsu Privātajā Kabinetā, lapā ar pieprasījumu pēc līdzekļu izņemšanas.
 3. Līdzekļu izņemšana no konta ar aktīvu Peļņas Dalīšanās bonusu
  1. Depozīta summa, kura saņēma Peļņas Dalīšanās bonusu, kļūst pieejama izņemšanai pēc bonusa atcelšanas vai pēc tirdzniecības apjoma prasību izpildes.
  2. Kamēr tirdzniecības apjoma prasības nav izpildītas, Klients var izņemts savus paša līdzekļus (skatīt 2.2) mīnus to depozītu summas, kuri ir saņēmuši ekstra līdzekļus, kuri tajā brīdī ir aktīvi.
  3. Gadījumā, ja Klienta kontā ir aktīvi Peļņas Dalīšanās bonusi,

   <Summa_izņemšanai> = <Pašu_kapitāls> - <Ekstra_līdzekļi> - <Depozīti_ar_aktīvu_Peļņas_Dalīšanos>

   vai

   <Summa_izņemšanai> = <Pašu_līdzekļi> - <Depozīti_ar_aktīvu_Peļņas_Dalīšanos>

   kur:

   Summa_izņemšanai - izņemšanai pieejamo līdzekļu summa.

   Pašu_kapitāls - līdzekļi Klienta kontā.

   Paša_līdzekļi - Klienta paša līdzekļi (skatīt 2.2).

   Ekstra_līdzekļi - ekstra līdzekļu summa (skatīt 2.3).

   Depozīti_ar_aktīvu_Peļņas_Dalīšanos - depozītu summa, kuri ir saņēmuši aktīvus ekstra līdzekļus.

 4. Prasību izpilde, atcelšana un Peļņas Dalīšanās bonus norakstīšana
  1. Peļņas Dalīšanās bonusa summa un depozīta summa, kura saņēma ekstra līdzekļus, ir pieejama izņemšanai tikai tad, kad Klients veic tirdzniecības darbības ar apjomu (standarta lotēs), kas vienāds:

   <Lotu skaits> = Peļņas dalīšanās bonusa summa USD*> / 2

   * - Gadījumā, ja Klients savā kontā veic depozītu citā valūtā, līdzekļi tiek konvertēti USD balstoties uz Kompānijas iekšējiem maiņas kursiem.

  2. Kad tiek aprēķināts tirdzniecības apjoms bonusu programmas prasību izpildei, mēs ņemam vērā darījumus visiem pieejamiem valūtu pāriem un metāliem, kuri tika atvērti un aizvērti pēc tam, kad bonuss tika saņemts. Darījumi, kuri iekļauj CFD, netiek ņemti vērā, kad tiek aprēķināts programmas nosacījumu izpildei nepieciešamais tirdzniecības apjoms.
  3. Ja bonuss tiek atcelts, kamēr konts atrodas "drawdown", bonusa daudzums, kurš paliek kontā, tiks norakstīts no konta.
  4. Tikai tas bonusa apjoms, kurš paliek kontā, tiek norakstīts no Klienta konta, kad spēkā stājas Stop Out.
  5. Klients patur tiesības atcelt bonusu, kuru tas ir saņēmis, jebkurā brīdī no sava Privātā Kabineta. Tādā gadījumā:
   1. Ja pašreizējā bonusa summa ir lielāka kā sākotnējā, pašreizējā bonusa summa tiks norakstīta no klienta konta.
   2. Ja pašreizējā bonusa summa ir mazāka kā sākotnējā (bonuss atrodas "drawdown"), bonusa daudzums, kas paliek kontā tiks no tā norakstīts.
   3. Depozīta summa, kura saņēma šo bonusu, kļūst pieejama izņemšanai.
  6. RoboMarkets patur tiesības mainīt programmas noteikumus, iepriekš brīdinot savus klientus.

  Lūdzu, ņemiet vērā , ka Programmas pamatnotiekums ir tāds, ka RoboMarkets patur tiesības liegt saņemt Peļņas Dalīšanās bonusu vai norakstīt bonusu no Klienta konta bez iepriekšēja paziņojuma un paskaidrojumu sniegšanas.

Aprēķinu piemēri

 1. Kā Peļņas Dalīšanās bonuss strādā drawdown

  Jūs noguldat 1,000 USD savā kontā un saņemat bonusu 500 USD (50%) apmērā. Daļas un izņemšanai pieejamie līdzekļi tiks definēti šādi:

  Konta pašu kapitālsPaša līdzekļu daļa un summaBonusu daļa un summaIzņemšanai pieejamo līdzekļu daudzums bez bonusu atcelšanasIzņemšanai pieejamo līdzekļu daudzums bonusu atcelšanas gadījumā
  Konta pašu kapitāls1 500*Paša līdzekļu daļa un summa66,67% (1 000)Bonusu daļa un summa33,33% (500)Izņemšanai pieejamo līdzekļu daudzums bez bonusu atcelšanas1 000 – 1 000 = 0Izņemšanai pieejamo līdzekļu daudzums bonusu atcelšanas gadījumā1 500 – 500 = 1 000

  Tad jūs atvērāt vairākas pozīcijas, kurām ir peldošie zaudējumi 1,300 USD apmērā. Konta Pašu Kapitāls ir 200 USD, kas ir mazāk kā aktīvo bonusu summa.

  Peļņas Dalīšanās bonuss tādā gadījumā netiks norakstīts un var palīdzēt izturēt drawdown.

  Pēc tam, kad tirgus situācija mainījās, jūsu pozīcijas guva 300 USD peļņu. Daļa no šiem līdzekļiem (balstoties uz bonusa daļu) nebūs pieejama izņemšanai. Konta līdzekļi tiks pārdalīti šādi:

  Konta pašu kapitāls1 800*Paša līdzekļu daļa un summa66,67% (1 200)Bonusu daļa un summa33,33% (600)Izņemšanai pieejamo līdzekļu daudzums bez bonusu atcelšanas1 200 – 1 000 = 200Izņemšanai pieejamo līdzekļu daudzums bonusu atcelšanas gadījumā1 800 – 600 = 1 200

  * - Visi aprēķini veikti USD.

 2. Kā izpildīt tirdzniecības apjoma prasības

  Jūs noguldāt 500 USD savā kontā un saņemat bonusu 125 USD (25%) apmērā. Daļas un izņemšanai pieejamie līdzekļi tiks definēti šādi:

  Konta pašu kapitālsPaša līdzekļu daļa un summaBonusu daļa un summa 1Bonusu daļa un summa 2Izņemšanai pieejamo līdzekļu daudzums bez bonusu atcelšanasIzņemšanai pieejamo līdzekļu daudzums bonusu atcelšanas gadījumā
  Konta pašu kapitāls625*Paša līdzekļu daļa un summa80% (500)Bonusu daļa un summa 120% (125)Bonusu daļa un summa 2-Izņemšanai pieejamo līdzekļu daudzums bez bonusu atcelšanas500 – 500 = 0Izņemšanai pieejamo līdzekļu daudzums bonusu atcelšanas gadījumā625 – 125 = 500

  Jūs veicāt vairākas tirdzniecības darbības un guvāt 600 USD peļņu.

  Konta pašu kapitāls1 225Paša līdzekļu daļa un summa80% (980)Bonusu daļa un summa 120% (245)Bonusu daļa un summa 2-Izņemšanai pieejamo līdzekļu daudzums bez bonusu atcelšanas980 – 500 = 480Izņemšanai pieejamo līdzekļu daudzums bonusu atcelšanas gadījumā1 225 – 245 = 980

  Tad jūs atkal noguldījāt līdzekļus savā kontā, šoreiz 1,000 USD, un saņēmāt otro 500 USD (50%) bonusu. Ņemiet vērā, ka konta Pašu Kapitāls tagad ir sadalīts trīs daļās:

  Konta pašu kapitāls2 725Paša līdzekļu daļa un summa72,66% (1 980)Bonusu daļa un summa 18,99% (245)Bonusu daļa un summa 218,35% (500)Izņemšanai pieejamo līdzekļu daudzums bez bonusu atcelšanas1 980 – 1 000 – 500 = 480Izņemšanai pieejamo līdzekļu daudzums bonusu atcelšanas gadījumā2 725 – 245 -500 = 1 980

  Jūs veicāt vairākas tirdzniecības darbības un guvāt 300 USD peļņu, un kopējasi konta tirdzniecības apjoms tagad ir 63 standarta lotes. Tas nozīmē, ka tirdzniecības apjoma prasības pirmajam bonusam ir izpildītas un kopējā bonusa summa kļūst par jūsu līdzekļiem

  Šajā brīdī tā bonusa daļa tiek pievienota jūsu pašu līdzekļu daļai, un noguldītās summas izņemšanas ierobežojums tiek noņemts un vairs nav spēkā. Tagad jūsu konta bilance ir šāda:

  Konta pašu kapitāls3 025Paša līdzekļu daļa un summa81,65% (2 469,91)Bonusu daļa un summa 1IzpildītsBonusu daļa un summa 218,35% (555,09)Izņemšanai pieejamo līdzekļu daudzums bez bonusu atcelšanas2 469,91 – 1 000 = 1 469,91Izņemšanai pieejamo līdzekļu daudzums bonusu atcelšanas gadījumā3 025 – 555,09 = 2 469,91

  * - Visi aprēķini veikti USD.

 3. Līdzekļu izņemšana ar aktīvu Peļņas Dalīšanās bonusu kontā

  Jūs noguldāt 500 USD savā kontā un saņemat bonusu 125 USD (25%) apmērā. Daļas un izņemšanai pieejamie līdzekļi tiks definēti šādi:

  Konta pašu kapitālsPaša līdzekļu daļa un summaBonusu daļa un summaIzņemšanai pieejamo līdzekļu daudzums bez bonusu atcelšanasIzņemšanai pieejamo līdzekļu daudzums bonusu atcelšanas gadījumā
  Konta pašu kapitāls625*Paša līdzekļu daļa un summa80% (500)Bonusu daļa un summa20% (125)Izņemšanai pieejamo līdzekļu daudzums bez bonusu atcelšanas500 – 500 = 0Izņemšanai pieejamo līdzekļu daudzums bonusu atcelšanas gadījumā625 – 125 = 500

  Jūs veicāt vairākas tirdzniecības darbības un guvāt 600 USD peļņu.

  Konta pašu kapitāls1 225Paša līdzekļu daļa un summa80% (980)Bonusu daļa un summa20% (245)Izņemšanai pieejamo līdzekļu daudzums bez bonusu atcelšanas980 – 500 = 480Izņemšanai pieejamo līdzekļu daudzums bonusu atcelšanas gadījumā1 225 – 245 = 980

  Jūs nolēmāt izņemt visus izņemšanai pieejamos līdzekļus bez bonusa atcelšanas (480 USD). Lūdzu, ņemiet vērā, ka izņemamie līdzekļi tiks atskaitīti no jūsu pašu līdzekļiem, pēc tam jūsu pašu un bonusa līdzekļu attiecība tiks pārrēķināta. Pēc izņemšanas konta līdzekļi tiks pārdalīti šādi:

  Konta pašu kapitāls745Paša līdzekļu daļa un summa67,11% (500)Bonusu daļa un summa32,89% (245)Izņemšanai pieejamo līdzekļu daudzums bez bonusu atcelšanas500 – 500 = 0Izņemšanai pieejamo līdzekļu daudzums bonusu atcelšanas gadījumā745 – 245 = 500

  Pēc vēl vairākām tirdzniecības darbībām jūs guvāt papildus 500 USD peļņas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī paļņa tiks pārdalīta starp jūsu pašu līdzekļiem un bonusa līdzekļiem vadoties pēc jaunās attiecības. Kā rezultātā jūsu konta bilance ir šāda:

  Konta pašu kapitāls1 245Paša līdzekļu daļa un summa67,11% (835,52)Bonusu daļa un summa32,89% (409,48)Izņemšanai pieejamo līdzekļu daudzums bez bonusu atcelšanas835,52 – 500 = 335,52Izņemšanai pieejamo līdzekļu daudzums bonusu atcelšanas gadījumā1 245 – 409,48 = 835,52

  * - Visi aprēķini veikti USD.

 4. Kas notiek ar Peļņas Dalīšanās Bonusu StopOut gadījumā

  Jūs noguldat 1,000 USD savā kontā un saņemat bonusu 500 USD (50%) apmērā. No sākuma daļas un izņemšanai pieejamie līdzekļi tiks definēti šādi:

  Konta pašu kapitālsPaša līdzekļu daļa un summaBonusu daļa un summaIzņemšanai pieejamo līdzekļu daudzums bez bonusu atcelšanasIzņemšanai pieejamo līdzekļu daudzums bonusu atcelšanas gadījumā
  Konta pašu kapitāls1 500*Paša līdzekļu daļa un summa66,67% (1 000)Bonusu daļa un summa33,33% (500)Izņemšanai pieejamo līdzekļu daudzums bez bonusu atcelšanas1 000 – 1 000 = 0Izņemšanai pieejamo līdzekļu daudzums bonusu atcelšanas gadījumā1 500 – 500 = 1 000

  Tad jūs atverat vairākas pozīcijas, kuras nesa zaudējumus. Kamēr pozīcijas ir atvērtas, bonuss netiks noraktīts no konta pat tad, ja konta Pašu kapitāls kļūst mazāks par ekstra līdzekļu apjomu.

  Vēlāk konta marža sasniedz StopOut vērtību un pozīcijas tiek likvidētas ar 1,450 USD zaudējumu. Konta līdzekļi tiks definēti šādi:

  Konta pašu kapitāls50*Paša līdzekļu daļa un summa66,67% (33,33)Bonusu daļa un summa33,33% (16,67)Izņemšanai pieejamo līdzekļu daudzums bez bonusu atcelšanas33,33 – 1 000 = 0Izņemšanai pieejamo līdzekļu daudzums bonusu atcelšanas gadījumā50 – 16,67 = 33,33

  Pēc StopOut, aktīvā bonusa daudzims, kurš ir palicis kontā, tiks norakstīts vadoties pēc 4.4 Programmas noteikumiem.

  Konta pašu kapitāls33,33*Paša līdzekļu daļa un summa100% (33,33)Bonusu daļa un summaNorakstītsIzņemšanai pieejamo līdzekļu daudzums bez bonusu atcelšanas33,3Izņemšanai pieejamo līdzekļu daudzums bonusu atcelšanas gadījumā-

  * - Visi aprēķini veikti USD.

 5. Kas notiek drawdown un Peļņas Dalīšanās Bonusa atcelšanas gadījumā

  Jūs noguldat 1,000 USD savā kontā un saņemat bonusu 500 USD (50%) apmērā. No sākuma daļas un izņemšanai pieejamie līdzekļi tiks definēti šādi:

  Konta pašu kapitālsPaša līdzekļu daļa un summaBonusu daļa un summaIzņemšanai pieejamo līdzekļu daudzums bez bonusu atcelšanasIzņemšanai pieejamo līdzekļu daudzums bonusu atcelšanas gadījumā
  Konta pašu kapitāls1 500*Paša līdzekļu daļa un summa66,67% (1 000)Bonusu daļa un summa33,33% (500)Izņemšanai pieejamo līdzekļu daudzums bez bonusu atcelšanas1 000 – 1 000 = 0Izņemšanai pieejamo līdzekļu daudzums bonusu atcelšanas gadījumā1 500 – 500 = 1 000

  Jūs veicāt vairākas tirdzniecības darbības, kuras nesa 800 USD zaudējumus. Konta bilance būs šāda:

  Konta pašu kapitāls700Paša līdzekļu daļa un summa66,67% (466,69)Bonusu daļa un summa33,33% (233,31)Izņemšanai pieejamo līdzekļu daudzums bez bonusu atcelšanas466,69 – 1 000 = 0Izņemšanai pieejamo līdzekļu daudzums bonusu atcelšanas gadījumā700 – 233,31 = 466,69

  Jūs nolēmāt atcelt bonusu kamēr konts atrodas "drawdown", tad balstoties uz Programmas noteikumu 4.2.2 punktu, tikai bonusa daudzums, kurš ir palicis kontā, tiks no tā norakstīts. Pēc Peļņas Dalīšanās Bonusa atcelšanas, kontā būs tikai jūsu paša līdzekļi, kuri būs pieejami izņemšanai jebkurā laikā.

  Konta pašu kapitāls466,69Paša līdzekļu daļa un summa100% (466,69)Bonusu daļa un summaAtceltsIzņemšanai pieejamo līdzekļu daudzums bez bonusu atcelšanas466,69Izņemšanai pieejamo līdzekļu daudzums bonusu atcelšanas gadījumā-

  * - Visi aprēķini veikti USD.

 6. Piemērs ar jūsu un bonusa līdzekļu sadali

  Jūs noguldījāt 1,000 USD savā kontā bez Peļņas Dalīšanās bonusa saņemšanas. Tad jūs atvērāt vairākas pozīcijas, kurām ir peldošie zaudējumi 800 USD apmērā. Konta Pašu kapitāls ir 200 USD.

  Jūs noguldāt 500 USD savā kontā un saņemat bonusu 250 USD (50%) apmērā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc šāda depozīta, jūsu pašu līdzekļu summa kontā ir 700 USD, jo depozīta neekstra līdzekļi (500 USD) tiks pievienoti pašreizējam konta Pašu kapitālam (200 USD). Konta bilance netiek iekļauta nevienā daļu aprēķina formulā "Peļņas Dalīšanās bonusa" programmā.

  Līdz ar to, konta bilance būs šāda:

  Konta pašu kapitālsPaša līdzekļu daļa un summaBonusu daļa un summaIzņemšanai pieejamo līdzekļu daudzums bez bonusu atcelšanasIzņemšanai pieejamo līdzekļu daudzums bonusu atcelšanas gadījumā
  Konta pašu kapitāls950*Paša līdzekļu daļa un summa73,68% (700)Bonusu daļa un summa26,32% (250)Izņemšanai pieejamo līdzekļu daudzums bez bonusu atcelšanas700 – 500 = 200Izņemšanai pieejamo līdzekļu daudzums bonusu atcelšanas gadījumā950 – 250 = 700

  Pēc tam, kad tirgus situācija mainījās, jūsu pozīcijas guva 100 USD peļņu. Peļņa no tirdzniecības darbībām no bonusa saņemšanas brīža ir 900 USD (jo drawdown tika likvidēts bez peldošās peļņas).

  Peļņa tiks sadalīta starp jūsu pašu un ekstra līdzekļiem balstoties uz to proporciju:

  Konta pašu kapitāls1 850Paša līdzekļu daļa un summa73,68% (1 363,08)Bonusu daļa un summa26,32% (486,92)Izņemšanai pieejamo līdzekļu daudzums bez bonusu atcelšanas1 363,08 – 500 = 863,08Izņemšanai pieejamo līdzekļu daudzums bonusu atcelšanas gadījumā1 850 – 486,92 = 1 363,08

  * - Visi aprēķini veikti USD.