Pasūtījumu Tipi un Definīcijas, kuras lietotas Platformā

Tirgus Pasūtījums
Pirkt vai pārdot pie pašreizējās tirgus cenas. Labāko izpildes cenu garantē izpildes iestāde. Pieprasītā pasūtījuma cena nav garantēta.

Pirkšanas Limita Pasūtījums
Gaidošais pasūtījums pirkt zem pašreizējās tirgus cenas. Slēdža nosacījums: pašreizējā Prasījuma cena ir zemāka vai vienāda ar deklarēto pasūtījuma cenu. Pieprasītā Pasūtījuma cena ir garantēta. Izpildes cena ir labāka vai vienāda ar Deklarēto Cenu.

Pirkšanas Stop Pasūtījums
Gaidošais pasūtījums, lai pirktu virs pašreizējās tirgus cenas. Slēdža nosacījums FX/ Indeksiem: pašreizējā prasījuma cena ir lielāka vai vienāda ar deklarēto pasūtījuma cenu. Slēdža nosacījums Akcijām: pēdējā cena ir lielāka vai vienāda ar deklarēto pasūtījuma cenu. Pieprasītā Pasūtījuma cena nav garantēta.

Pārdošanas Limita Pasūtījums
Gaidošais pasūtījums, lai pārdotu virs pašreizējās tirgus cenas. Slēdža nosacījums: pašreizējā Likmes cena ir lielāka vai vienāda ar deklarēto pasūtījuma cenu. Pieprasītā Pasūtījuma cena ir garantēta. Izpildes cena ir labāka vai vienāda ar Deklarēto Cenu.

Pārdošanas Stop Pasūtījums
Gaidošais pasūtījums, lai pārdotu zem pašreizējās tirgus cenas. Slēdža nosacījums FX/ Indeksiem: pašreizējā likmes cena ir mazāka vai vienāda ar deklarēto pasūtījuma cenu. Slēdža nosacījums Akcijām: pēdējā cena ir mazāka vai vienāda ar deklarēto pasūtījuma cenu. Pieprasītā Pasūtījuma cena nav garantēta.

Derīguma Laika Pieejamība (Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop):

Labs Līdz Atcelts - Pasūtījums būs spēkā uzreiz pēc iestatīšanas līdz atcelšanas brīdim.
Dienas Pasūtījums - Pasūtījums paliks līdz tirdzniecības dienas beigām, kurā gadījumā tas tiks atcelts, ja nav ticis ieslēgts.
Nedēļas Beigu - Pasūtījums būs spēkā līdz nedēļas beigām, kas ir piektdiena.
Mēneša Beigu - Pasūtījums būs spēkā līdz pēdējai mēneša darba dienai.
Izvēles datuma un laika - derīguma termiņš pēc personīgajām vēlmēm.

Stop Loss Pasūtījums
Stop pasūtījums lai noslēgtu darījumu. Slēdža nosacījums FX/ Indeksiem: pašreizējā likme (Pirkšanas darījumiem) vai pašreizējais prasījums (Pārdošanas darījumiem) sasniedz Stop Loss līmeni. Slēdža nosacījums Akcijām: pēdējā cena sasniedz Stop Loss līmeni. Pieprasītā Pasūtījuma cena nav garantēta.

Trailing Stop
Trailing Stop ir dinamisks Stop Loss, kurš seko līdzi cenai. Tad, kad jūs iestatiet Trailing Stop, jūs norādat punktu skaitu starp pašreizējo cenu un Trailing Stop. Ja tirgus pārvietojas jums par labu, Trailing Stop sekos cenai un tiks ieslēgts tikai tad, kad cena pasliktināsies un nokritīsies par izvēlēto punktu daudzumu. Pašreižējās cenas vērtība ir atkarīga no instrumenta tipa:

Akcijas: "Pēdējā cena"
Citiem instrumentiem (garās pozīcijas): "Likmes cena"
Citiem instrumentiem (īsās pozīcijas): "Prasījuma cena"

Take Profit Pasūtījums
Limit pasūtījums lai noslēgtu darījumu. Slēdža nosacījums: pašreizējā likmes (Pirkšanas darījumiem) vai pašreizējā prasīšanas cena (Pārdošanas darījumiem) sasniedz Take Profit līmeni. Pieprasītā Pasūtījuma cena ir garantēta. Izpildes cena ir vienāda vai labāka kā deklarēta Take Profit.

Stop Out Pasūtījums
Stop pasūtījums lai noslēgtu darījumu. Slēdža nosacījums: Maržas līmenis ir mazāks vai vienāds ar Stop Out Līmeni.

Definīcijas

Pasūtījuma Tips - Tirgus, Limit, Stop, Stop Loss, Take Profit, Stop Out.
Pasūtījuma Statuss - Aktīvs, izpildē (pildās), izpildīts, atcelts, noraidīts.
Deklarētā Pasūtījuma Cena - Pasūtījuma cena pirms pasūtījums tika ieslēgts izpildei.
Aizpildītā Pasūtījum cena - pasūtījuma cena pēc kura pasūtījums tika aizpildīts.
Pēdējā cena - pēdējā izpildītā darījuma cena izpildes iestādē. Akciju instrumenti pēdējo cenu norāda finanšu grafikā.
Darījums - izpildītā pasūtījuma rezultāts. Jebkurš aizpildīts pasūtījums atver vai aizver darījumu.
Darījuma statuss - atvērts, aizvēršanas procesā, aizvērts, tirdzniecības.