Brīdinājums Par Riskiem

Pirms jūs uzsākat darbu valūtu un akciju tirgos, jums ir jāatceras, ka valūtu un citu investīciju produktu tirdzniecība ir saistīta ar ievērojamu risku. Finanšu instrumentu cenu svārstību rezultātā, jūs varat ne tikai ievērojami palielināt savu kapitālu, bet arī zaudēt to pilnībā.

Tādēļ mūsu klientiem ir jāapliecina RoboMarkets Ltd, ka tie pilnībā apzinās visas šādu risku sekas, zina visu specifiku, likumus un reglamentus saistībā ar investīciju produktiem. Klients saprot, ka ir specifiski riski un notikumi, kas ietekmē cenas, konvertēšanas likmes un investīciju produktus.

Šie riski sevī iekļauj likviditātes samazināšanos, cenu izmaiņas, augstu volatilitāti un apstākļus, kas nav kontrolējami.

Pirms jūs atverat pie mums kontu, pārliecinieties, ka esat detalizēti izpētījuši klienta līgumu, kā arī finanšu tirgu darbības pamatprincipus un likumus.

RoboMarkets Ltd nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies valdības radīto ierobežojumu vai likumu dēļ, kas attiecās uz valūtu un akciju tirgiem, militāro darbību, tirdzniecības aizliegumu un citu nepārvaramu apstākļu dēļ.

Risku atruna priekš (RoboMarkets Ltd) (350 Kb)