Kuri Izpildes Likumi Akcijām eksistē platformā?

 1. Stop un Limit pasūtījumi kļūst aktīvi uzreiz pēc izveidošanas. Tikai aktīvi pasūtījumi var tikt atjaunoti/atcelti tirdzniecības darba laikā. Visi aktīvie pasūtījum var tikt atrasti "Aktīvie Pasūtījumi" cilnē jūsu konta kopsavilkumā, klienta tirdzniecības platformā.

 2. Jebkurš pasūtījums, kurš apmierina kādu no zemāk minētiem nosacījumiem, nomaina statusu uz "Aizpildās"

  2.1 Tirgus pasūtījums nosūtīts;
  2.2 Stop Loss, Take Profit, Stop Out pasūtījumi kopš izveidošanas brīža;
  2.3 Stop, Limit pasūtījumu deklarētā cena ir sasniegta.

 3. Visi pasūtījumi ar statusu "Aizpildās" var tikt atrasti Aktīvo Pasūtījumu cilnē, konta kopsavilkumā, klienta tirdzniecības platformā līdz brīdim, kad sistēma to nomaina uz "aizpildīts" vai "noraidīts".

 4. Visus pasūtījumus ar statusu "Aizpildās" sistēma dienas beigās automātiski atceļ.

 5. Kad pasūtījums ir izpildīts, saistīts darījums tiek atvērts vai aizvērts piea Aizpildītā pasūtījuma cenas un pasūtījuma statuss nomainās uz "aizpildīts".

 6. Kad pasūtījumu atceļ lietotājs vai noraida sistēma, pasūtījuma statuss attiecīgi tiek nomainīts uz "atcelts" vai "noraidīts.

 7. Visi "aizpildītie", "atceltie" un "noraidītie" pasūtījumi var tikt atrasti Trade Blotter cilnē, konta kopsavilkumā, klienta tirdzniecības platformā.

 8. Visi pasūtījumi tiek izpildīti tikai instrumenta tirdzniecības laikā. Pasūtījum pārvaldīšana pirms un pēc tirdzniecības sesijām: veiciet un modificējiet Take Profit, Stop Loss, Limit un Stop pasūtījumus pat tad, kad tirgus ir slēgts. Tie tiks izpildīti pēc tirdzniecības sesijas sākuma.

 9. Komisija, kuru radīja Aizpildīts pasūtījums, palielina ar darījumu saistīto komisiju katru reizi, kad darījums tiek atvērts vai aizvērts.

 10. Gadījumā, ja Konta Maržas Līmenis ir mazāks vai vienāds ar Stop Out Līmeni, sistēma nosūta Stop Out pasūtījumu(s), lai aizvērtu visus atvērtos darījumus. Gadījumā, ja Stop Out pasūtījumu atceļ izpildes iestāde un Konta Maržas Līmenis tik un tā ir mazāks vai vienāds ar Stop Out līmeni, sistēma atkārtoti nosūta Stop Out pasūtījumu(s).

 11. Stop Loss, Take Profit, Stop Out vai Tirgus pasūtījumi, kuri noslēdz darījumu ar statusu "Aizpildās", nomaina staistītā darījuma statusu uz "Aizverās". Kad saistītais pasūtījums ir "aizpildīts", darījums kļūst "slēgts". Gadījumā, ja saistītais pasūtījums ir noraidīts, darījums atkal kļūst "atvērts".

 12. Visi "atvērtie", "aizverošies" un "aizvērtie" darījumi ir norādīti Pozīciju cilnē, konta kopsavilkumā, klienta tirdzniecības platformā.

 13. Dienas beigās, pēc servera laika, visi slēgtie darījumi tiek konvertēti konta valūtā un kļūst par līdzekļiem klienta kontā, tirdzniecības platformā.

 14. Visi līdzekļi, kopā ar bilances darbībām (Depozīts/Izņemšana) un naudas dividendēm Akciju tirdzniecības gadījumā, var tikt atrasti Vēstures cilnē, konta kopsavilkumā, klienta tirdzniecības platformā.

 15. RoboMarkets paļaujas uz trešās-personas izpildes iestādēm cenu un pieejamo apjomu noteikšanā, līdz ar to klientu pasūtījumu izpilde būs atkarība no cenas un likviditātes pieejamības izpildes iestādē. Lai arī RoboMarkets izpilda visus pasūtījumus, kurus veic tās klienti, tā patur tiesības liegt jebkura tipa pasūtījumu, vai pasūtījumu var liegt

 16. Pasūtījumi, kuri nosūtīti neilgi pirms tirdzniecības sākuma: Lūdzu, ņemiet vērā, ka tirgi var būt īpaši nestabili tirdzniecības sesijas sākumā, kad cenas un pieejami apjomi bieži mainās ļoti strauji un datu pieejamība no dažādiem tirgiem iespējams ir lēna vai īslaicīgi nepieejama. RoboMarkets nespēj garantēt, ka pasūtījumi, kuri ir nosūtīti neilgi pirms tirdzniecības atvēršanas, noteikti saņems labāko norādīto cenu. Jūs varētu apsvērt tirdzniecības sākumā izmantot limita pasūtījumus, lai arī jums vajadzētu izmantot tirgus pasūtījumu, ja jūs vēlaties lielāku iespēju, lai jūsu pasūtījums aizpildās. Gadījumā, ja Take Profit un Stop Loss pasūtījumi tiek noraidīti, Take Profit un Stop Loss līmeņi tiek noņemti.