Kāpēc pasūtījums netika izpildīts ar deklarēto cenu?

Buy Stop, Sell Stop un Stop Loss pasūtījumi ir apstāklis, kas to notikšanas gadījumā nosūta tirgus pasūtījumu. Tirgus pasūtījums netiek izpildīts ar cenu, kas ir norādīta pasūtījumā, bet gan ar pašreizējo cenu pasūtījuma apstrādes brīdī. Tāpēc cena, kas eksistē tirgū pasūtījuma izpildes brīdī var atšķirties no cenas, kas norādīta pasūtījumā.

Buy Limit, Sell Limit un Take Profit pasūtījumi tiek izpildīti ar cenu, kāda ir norādīta pasūtījumā vai arī ar labāku cenu, ja tāda eksistē tirgū pasūtījuma izpildes brīdī.