Kāpēc pozīcija tika aizvērta ar cenu, kura nebija grafikā?

Īsās pozīcijas (Pārdošanas pasūtījumi) tiek atvērtas Likmes (pircēju) cenā un tiek aizvērtas Prasītāju (Pārdevēju) cenā. Garās pozīcijas (Pirkšanas pasūtījumi) tiek atvērtas Prasītāju (Pārdevēju) cenā un aizvērtas Likmes (Pircēju) cenā.

Ņemiet vērā, ka grafiks tirdzniecības terminālā uzrāda Likmes cenu. Ja nepieciešams, termināls var tikt pielāgots, lai tas uzrādītu Prasītāju cenu.

Piemērs:

Jūsu īsajām pozīcijām (pārdošanas), Stop Loss pasūtījums ir iestatīts kā 1.2970. Cena grafikā sasniedza 1.2968m bet tā ir Likmes cena. Tā kā šajā brīdī spreda vērtība ir 2 punkti, Prasītāja cena bija 1.2970 (t.i. Prasītājs = Likme + Spreds = 1.2968 + 0.0002 = 1.2970), tad jūsu pozīcija tika aizvērta, jo Stop Loss pasūtījumi īsajām pozīcijām tiek izpildītie pie Prasītāja cenas.

Šajā gadījumā, Stop Loss pasūtījums tika izpildīts pareizi, jo Prasītāja cena sasniedza līmeni, kurš tika norādīts pasūtījumā.