Kādēļ darījums netika aizvērts pat ja cena bija uz grafika?

Atcerieties, tirgū ir divas cenas: pirkšanas (ask) cena un pārdošanas (bid) cena.

Grafiks rāda pārdošanas (bid) cenu.
Tātad:
  • Pārdošanas darījums tiek atvērts par BID cenu un tiek aizvērts par ASK cenu.
  • Pirkšanas darījums tiek atvērts par ASK cenu un tiek aizvērts par BID cenu.
Ņemiet vērā šo piemēru:
 
Jūsu PĀRDOŠANAS darījumam Stop Loss līmenis ir izvietots par cenu 1.2970. Cena uz grafiku ir sasniegusi 1.2968, bet darījums tika aizvērts ar Stop Loss cenu. Šinī gadījumā, 1.2968 ir BID cena un ar 2 punktu spredu ASK cena bija 1.2970 (ask = bid + spreds = 1.2968 + 0.0002 = 1.2970).
 
PĀRDOŠANAS darījumi tiek aizvērti par ASK cenu. Tādēļ PĀRDOŠANAS darījums tika aizvērts ar Stop Loss līmeni pa cenu "bid 1.2968 / ask 1.2970".