Kāpēc mans rīkojums netika izpildīts pie deklarētās cenas?

Šādas situācijas var gadīties Buy Stop, Sell Stop un Stop Loss rīkojumiem.

Kad šie rīkojumi tiek palaisti, sistēma nosūta Tirgus rīkojumu, kurš tiek izpildīts pie pašreizējās cenas, kura var atšķirties no deklarētās cenas.

Citi gaidošo rīkojumu tipi (Buy Limit, Sell Limit un Take Profit) parasti tiek izpildīti pie norādītās cenas, bet dažkārt pie labākas cenas, ja tāda eksistē tirgū, kad tie tiek izpildīti.