Kādēļ darījums netika izpildīts par paziņoto cenu?

Buy Stop, Sell Stop un Stop Loss rīkojumi tiek izpildīti par cenu, kas ir pieejama darījuma apstrādes laikā. Buy Limit, Sell Limit un Take Profit tiek izpildīti par darījuma cenu.