Vai jūs esat politiski ietekmējama persona?

POLITISKI NOZĪMĪGA PERSONA (PEP) ir fiziska persona kas ir, vai kam ir bijusi uzticēta nozīmīga sabiedriskā funkcija:

 1. Valstu vadītāji, valdību vadītāji, ministri un viceministri;
 2. Parlamenta vai līdzīgu likumdevēju iestāžu biedri;
 3. Valdības iestāžu un politisko partiju biedri;
 4. Augstāko vai konstitucionālo tiesu biedri, vai arī citu augsta līmeņa tieslietu iestāžu biedri, kuru lēmumi ir neapstrīdami, izņemot īpašus gadījumus;
 5. Auditori vai centrālo banku valdes locekļi;
 6. Vēstnieki, diplomāti un augsta ranga armijas virsnieki;
 7. Valsts uzņēmumus pārraugošo iestāžu administratīvie un pārvaldes darbinieki;
 8. Iekšējo organizāciju direktori un to vietnieki, un valdes locekļi;
 9. Mēri.

Tiešie ģimenes locekļi:

 1. Personas partneris ar ko viņi dzīvo kopā vismaz vienu gadu,
 2. Personu partneri un bērni ar kuriem viņi dzīvo kopā vismaz vienu gadu,
 3. Vecāki.

Personas, kuras ir saistītas ar PEP:

 1. Jebkura fiziska persona, kurai ar PEP ir kopēja juridiska persona vai likumiski līgumi, vai jebkuras citas tuvas biznesa attiecības.
 2. Jebkura fiziska persona, kura ir vienīgais juridiskās personas labuma guvējs, kas veidota par labu konkrētajam PEP.

Ja personai uz vismaz vienu gadu vairs nav uzticēta nozīmīga sabiedriska funkcija, šādu personu neuzskata par politiski nozīmīgu.