Vai jūs esat politiski ietekmējama persona?

POLITISKI IETEKMĒJAMA PERSONA ir fiziska persona, kas ir vai ir bijusi iesaistīta svarīgā sabiedrības funkcijā:

 1. Valstu vadītājs, valdības vadītājs, ministrs, deputāts, vai ministru asistents,
 2. Parlamenta loceklis,
 3. Augstākās un konstitucionālās tiesas loceklis vai citu augsta līmeņa tiesu pārstāvis,
 4. Tiesas palātas vai centrālās bankas valdes loceklis,
 5. Vēstnieks vai militārpersona,
 6. Administratīvās pārvaldes loceklis, valsts uzņēmumu pārvaldes pārstāvis.

Tuvākie ģimenes locekļi:

 1. Laulātā persona vai kopdzīves persona vismaz pēdējo vienu gadu,
 2. Bērni un to laulātā persona vai kopdzīves persona vismaz pēdējo vienu gadu,
 3. Vecāki.

Personas, kuras ir tuvi politiski ietekmējamu personu sabiedrotie:

 1. Jebkura fiziska persona, kurai ir kopīgas īpašumtiesības juridiskos veidojumos vai juridiskās vienošanās, vai citas tuvas biznesa attiecības ar politiski ietekmējamu personu.
 2. Jebkura fiziska persona, kurai ir īpašumtiesības juridiskos veidojumos vai juridiskās vienošanās, kas ir veidotas politiski ietekmējamu personu labumam.

Persona, kas ir beigusi uzticēto svarīgo sabiedrisko funkciju vismaz vienu gadu, netiek uzskatīta par politiski ietekmējamu personu.