VIP klients - Programmas noteikumi

Programma ir pieejama tikai profesionāliem klientiem.

 1. Vispārīgie noteikumi
  1. VIP programma nodrošina klientus, kuru kontos ir lieli depozīti, ar papildus privilēģijām.
  2. Programma ir piemērota visiem klientiem, kuriem ir nepieciešamais naudas daudzums viņu kontos.
  3. VIP programmas līmeņi tiek piešķirti klientiem, balstoties uz kopējo līdzekļu daudzumu viņu kontos. Šajā gadījumā kopējais līdzekļu daudzums nozīmē klienta paša līdzekļu summu klienta kontos.

   <Paša_nauda> = <Paša_kapitāls> - <Ekstra_nauda>

   kur:

   Paša_nauda - klienta paša līdzekļi

   Paša_kapitāls - līdzekļi klienta kontā

   Ekstra_nauda - ekstra līdzekļu summa, kuri ir saņemti promociju ietvaros

  4. RoboMarkets patur tiesības mainīt programmas nosacījumus vai izbeigt programmu pēc iepriekšējas klientu brīdināšanas, kā arī liegt klientam šo pakalpojumu pēc Kompānijas pašas ieskatiem.
 2. Programmas līmeņa palielināšana un samazināšana
  1. Lai mainītu VIP programmas līmeni, klientam ir jāsasniedz šādi skaitļi savos tirdzniecības kontos:
   VIP programmas līmenisKlienta paša līdzekļu daudzums visos tirdzniecības kontos
   Sudrabsno 3,000 līdz 30,000 USD
   Zeltsno 30,000 līdz 100,000 USD
   Platīnsvairāk kā 100,000 USD
  2. VIP programmas līmenis var tikt samazināts, ja kopējais līdzekļu daudzums klienta kontos ir samazināts. Gadījumā, ja VIP programmas līmenis tiek mainīts, klients saņem E- pasta paziņojumu.
  3. VIP programmas līmenis tiek piešķirts automātiski, kad kopējais līdzekļu daudzums klienta kontos sasniedz nepieciešamo skaitli.
  4. VIP programmas līmenis tiek samazināts automātiski, kad kopējais līdzekļu daudzums klienta kontos nokrīt zem nepieciešamā skaitļa.
 3. Privilēģijas programmas dalībniekiem
  1. Katrā VIP programmas līmenī klients saņem attiecīgus palielinājumus Naudas Atgriešanā (Atlaidēs), procentos no konta bilances:
   VIP programmas līmenisPapildus Naudas Atgriešana (Atlaides)Palielinājums procentos no konta bilances
   Sudrabs20%20%
   Zelts30%30%
   Platīns40%40%
  2. Papildus iespējas, kuras ir pieejamas visiem VIP programmas līmeniem:
   1. Samazināts VPS servera pasūtīšanas minimālais pašu kapitāla ierobežojums un iespēja paplašināt "VPS servera" pakalpojumu par 1 mēnesi bez maksas, sazinoties arTiešsaistes Atbalsts.
  3. Papildus Naudas Atgriešana (Atlaides) tiek aprēķinātas katru dienu, bet pārskaitītas uz klienta kontu tiek vienreiz mēnesī. Ja VIP programmas līmenis tiek mainīts, iepriekšējie skaitļi netiek pārrēķināti.

   Piemērs:

   Pirmā diena. Klienta tirdzniecības apjoms ir starp 10 un 1,000 lotēm. Klients saņem 10 USD kā Naudas Atgriešanu (Atlaidi), viņu programmas līmenis tajā brīdī ir Sudrabs, kas sevī ietver papildus 20%. Gala daudzums, kurš tiks saņemts, ir 12 USD.

   Otrā diena. Klients saņem vēl papildus 10 USD no Naudas Atgriešanas (Atlaidēm), bet tajā brīdī viņa programmas līmenis ir Zelts, kas sevī ietver papildus 30%. Nauda Atgriešana šai dienai ir 13 USD. Naudas Atgriešana par iepriekšējo dienu netiek pārrēķināta un ir vienāda ar 12 USD.

   Trešā diena. Klienta tirdzniecības apjoms pārsniedz 1,000 lotes, tagad Naudas atgriešana tiek dubultota (10% no spreda, 5% vietā), un visu iepriekšējo dienu Naudas atgriešana tiek pārrēķināta. Tā rezultātā klients saņem 20 USD+20%=24USD par pirmo dienu, 20USD+30%=26USD par otro dienu.

  4. Papildus procenti no konta bilances tiek aprēķināti katru dienu, līdzīgi kā Naudas Atgriešanai (Atlaidēm) un tiek pārskaitīti uz klienta kontu vienreiz mēnesī. Ja VIP programmas līmenis tiek mainīts, iepriekšējie skaitļi netiek pārrēķināti.

   Precīzu daudzumu ar papildus procentiem no konta bilances, kurus klients saņems, var aprēķināt pēc šīs formulas:

   <Dienas_IR> = <Klienta_Līdzekļi> × (<Likme_Ir> / 100 / 365) × (1 + 1 × X%)

   kur X% parametrs ir atkarīgs tikai no klienta VIP programmas līmeņa dienā, kad procenti tiek aprēķināti. Šis parametrs paliek nemainīgs katrai konkrētajai dienai, neatkarīgi no klienta VIP programmas līmeņa dienā, kad tiek aprēķināts mēneša procentu daudzums. Ja klienta tirdzniecības apjoms palielinās līdz nākamajam līmenim, Likme_IR tiks mainīta un iepriekšējo dienu procenti tiks pārrēķināti balstoties uz jauno likmi, bet X% parametrs šīm dienām paliks nemainīgs.

  5. Naudas Atgriešana (Atlaides) un procenti no konta bilances tiek pārskaitīti uz klienta kontu ar divu darbību palīdzību: standarta Atlaides/IR darbības un papildu darbības ar attiecīgiem komentāriem.

   Piemērs Naudas Atgriešanai (Atlaidēm)

   1. Standarta darbība ar "Rebate" komentāru
   2. Papildus darbība ar "Rebate VIP-Bonus" komentāru

   Piemērs % no konta bilances

   1. Standarta darbība ar "IR #13" komentāru
   2. Papildus darbība ar "IR #13 VIP" komentāru