Vai ir iespējams reģistrēties Privātajam kabinetam kā juridiskai personai?

Jā. Tas ir iespējams. Lai reģistrētos Privātajam Kabinetam kā juridiska persona jums:

1. Reģistrējieties Privātajam Kabinetam izmantojot tās personas informāciju, kura kontrolē kontu.
2. Nosūtiet visu nepieciešamo dokumentu kopijas uz [email protected]

Juridiskai personai nepieciešamo dokumentu saraksts:

 • Apvienošanās apliecība
 • Apliecinājums par juridisko adresi
 • Sertifikāts par direktoru un sekretāra sastāvu kompānijā
 • Statūti
 • Valdes lēmums par konta atvēršanu un lietojošo personu pilnvarošanu
 • LEI numurs
 • Akcionāru sertifikāts
 • Izziņa par labu reputāciju - reģistrējošās struktūrvienības izdota
 • Uzticības pārvaldības vienošanās/līguma kopija (kur attiecināms)
 • Auditora ziņojuma par pēdējo finansiālo gadu skenēta kopija vai ekvivalents dokuments, kas apliecina finansiālo stāvokli
 • Visu turpmāk minēto personu dokumenti:
  • Direktori.
  • Akcionāri.
  • Galīgie saņēmēji.
  • Dibinātāji.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka:

Ja Privātais Kabinets ir reģistrēts fiziskai personai un tam piesaistītajā kontā noguldījumus veic fiziska persona, šis konts nevar iegūt "Korporatīvā konta" statusu. Lūdzu, reģistrējiet jaunu Privāto Kabinetu juridiskai personai un no tās nosūtiet pieprasījumu.

Gadījumā, ja tiešais un principiālais akcionārs ir cita juridiska persona, Kompānijai ir nepieciešams verificēt īpašnieku struktūru un to iesaistīto fizisko personu identitāti, kuras ir faktiskie īpašnieki un/vai kontrolē citas juridiskās personas pamatojoties uz augstāk minētajiem dokumentiem.

Visiem dokumentiem, tajā skaitā oriģināliem, jābūt tulkotiem angļu valodā, notāra parakstītiem un apzīmogotiem.