Darījumu Izpildes Noteikumi

Forex Darījumu Noteikumi

Klientu terminālis jums ļauj radīt un nosūtīt pieprasījumus darījumu izpildīšanai. Terminālis arī spēj kontrolēt un pārvaldīt atvērtos darījumus. Šim mērķim ir pieejami vairāki tirdzniecības darījumu veidi. Darījums ir klienta komanda, lai veiktu tirdzniecības operāciju. Terminālis lieto sekojošus forex darījumus:

"Tirgus darījums" ir komanda finanšu instrumenta pirkšanai vai pārdošanai par pašreizējo cenu. Šī darījuma izpilde noved pie tūlītējas tirdzniecības pozīcijas atvēršanas.

"Atliktais Darījums" ir komanda darījuma atvēršanai vai aizvēršanai nākotnē par precizēto cenu. Šis darījumu veids tiek lietots, lai atvērtu tirdzniecības pozīcijas, kad cena sasniedz noteiktu līmeni. Ir pieejami sekojoši atlikto darījumu veidi: Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit un Sell Stop. Atliktajam darījumam var pievienot Stop Loss un Take Profit līmeņus, kas sāks darboties līdz ar atliktā darījuma atvēršanos.

"Stop Loss" šis darījuma līmenis ir paredzēts zaudējumu mazināšanai, ja finanšu instrumenta cena dodās zaudējumu virzienā. Šis līmenis tiek pievienots atvērtam darījumam vai atliktajam darījumam. Stop Loss līmenis darbojās uz Bid cenu pamata pirkšanas darījumiem un Ask cenas pārdošanas darījumiem.

"Take Profit" ir darījuma līmenis, kas paredzēts peļņas fiksēšanai, kad finanšu instrumenta cena sasniedz vēlamo līmeni. Šī līmeņa sasniegšana aizver darījumu. Šis līmenis tiek pievienots atvērtam darījumam vai atliktajam darījumam. Take Profit līmenis darbojās uz Bid cenu pamata pirkšanas darījumiem un Ask cenas pārdošanas darījumiem.

Forex Darījumu Izpilde

Klientu darījumu kvalitatīva izpilde ir RoboMarkets prioritāte.

  1. Finanšu instrumenta cenai ir divas vērtības: Bid un Ask. Bid ir cena, par ko finanšu instruments tirgū tiek pārdots. Ask ir cena, par ko finanšu instruments tirgū tiek pirkts. Klients atver pārdošanas darījumu vai aizver pirkšanas darījumu, izmantojot Bid cenu. Klients atver pirkšanas darījumu vai aizver pārdošanas darījumu, izmantojot Ask cenu. Spreds ir starpība starp Ask un Bid cenām.

  2. Pro-Centu un Pro-Standarta kontiem tiek lietots "Tirgus Izpildes" izpildes režīms.

  3. Klientu darījumu apstrādes laiks ir 1-3 sekundes. Ja tirgus stāvoklis nav raksturojams kā normāls, tad darījuma apstrādes laiks var tikt pagarināts.

  4. Atliktā pirkuma, Atliktās pārdošanas un Noteiktā punkta pārdošanas pasūtījumi tiks izpildīti vai nu ar tādu pašu cenu kā norādījis klients, vai arī labāku cenu klienta tirdzniecības virzienā.

  5. Lai atvērtu darījumu, uz tirdzniecības konta ir jābūt pieejamiem līdzekļiem. Nepieciešamās rezerves apmērs tiek balstīts uz kredīta pleca līmeņa.

  6. Klientam nepieciešams uzturēt rezerves līdzekļu līmeni uz tirdzniecības konta, kas ir vienāds vai lielāks par nepieciešamo līmeni. Ja šis nosacījums nav izpildīts, tad darījumi tiks aizvērti piespiedu kārtā, saskaņā ar Tirdzniecības Noteikumiem.

  7. Rezerves līmenis ir attiecība starp līdzekļiem un rezervi, kas tiek izteikts procentos. Rezerves Līmenis = (Līdzekļi / Rezerve) * 100.

Uzdot jautājumu

Neatradāt meklēto informāciju? Uzdodiet jūsu jautājumus un saņemiet atbildes tiešsaistē!

Ieiet čatā
Vai ievadiet jūsu tālruņa numuru zemāk esošajā formā un mēs jums uzreiz pazvanīsim.
Atzvanīt
Uzdot jautājumu